I träningen som jag gör nu med Totte så kan man säga att jag tränar jag min chefsroll.

Jag har haft några riktigt bra chefer i mitt liv, och jag har träffat många, många bra chefer i mitt yrkesliv då jag har varit inblandad i flera chefsutbildningar i både privat och offentlig sektor.

Att vara chef i Sverige är en yrkesroll som har utvecklats genom åren. Tidigare var chef ett ord som förknippades med att man skulle vara auktoritär. Det har också varit väldigt viktigt att en chef varit en auktoritet på sitt område, det vill säga om du är chef för en medicinklinik så är det viktigt att du är expert- gärna överläkare inom medicin.

Chefsrollen har nu förändrats till att bli en egen yrkesroll. Du måste förvisso vara hyfsat bra på det område du leder, till exempel vara vårdutbildad på en medicinklinik. Men det går numera att vara sjuksköterska och chef för medicinkliniken. Stor vikt läggs på din förmåga att leda både människorna och verksamheten. (Och att kunna ekonomi :)).

Den auktoritäre chefen har blivit mer och mer omodern (men han eller hon finns fortfarande, särskilt inom vissa områden). För ett antal år sedan blev det populärt att ha ett situationsanpassat ledarskap där rollen alltså förändrades beroende på vad man ansåg krävdes i den specifika situationen. I chefsrollen idag ingår oftast att vara i ständig dialog med sina medarbetare. En av chefens viktigaste uppgifter är att sopa golvet så att medarbetarna kan utföra sina uppgifter – så att verksamheten kan utföra sin uppgift och nå sina mål. Det innebär att medarbetarna har fått ett stort eget ansvar för att lösa sina uppgifter på bästa sätt utifrån de förutsättningar som ges. Hela tiden med den övergripande uppgiften i fokus.

Jag kan definitivt översätta en del av ovanstående beskrivning av ledarrollen till min egen roll i träningen av min hund! Till exempel att skapa förutsättningar för hunden att lyckas med uppgiften.

Problemet med att använda chefsbegreppet i hundträning är att det dyker upp lika många bilder av vad det innebär att vara chef som människor som tränar hund. Och jag tror att vi nästan alltid kopplar ihop chefsordet med dominans. Sedan urminnestider har det varit ett centralt begrepp i hundträningen att vi ska dominera våra hundar och vara ledare för dem (enligt en hierarkisk syn på ledarskap som är sprungen ur hur höns hållna i fångenskap med begränsad tillgång till utrymme och föda uppför sig).

Min erfarenhet av de som använder chefsbegreppet och hävdar att det är en viktig del i hundträningen har hitintills varit att dominansbegreppet ligger och skvalpar nära, nära under ytan. Någon säger till och med rakt ut ”men det får man ju inte säga längre”…

Jag tror att hundträningen genomgår ett paradigmskifte. Det är inte den enklaste saken i världen att stå öppen och nyfiken i en sådan genomgripande förändring om man i trettio år har agerat efter en helt annan sanning. Det krävs en del mod och mognad, förmåga till analys och ett dynamiskt sinne för att ompröva gamla sanningar. Det kan vara rätt smärtsamt.

För mig blir det problematiskt att använda ord som chef och ledare i hundträningen eftersom det finns ett allt för stor utrymme för tolkningar. Det blir luddigt och okonkret.

MEN det skulle vara fint att kunna använda det! Att med ett enda ord beskriva en komplex realtion eller företeelse – så skönt! Men då måste jag förklara VÄLDIGT NOGA vad jag menar med att vara ledare för min hund. Och samtidigt vet jag att det inne i den människa jag möter spelas upp ett bildspel där ordet förknippas med helt andra värden än de som jag beskriver. Stor risk för missuppfattningar med andra ord.

Jag skulle troligen bli missförstådd om jag sa till en elev ”vi måste arbeta med ditt ledarskap gentemot din hund”. Själv förstår jag det inte om någon säger det till mig. Bättre då att ge konkreta förslag på konkreta problem.

Eller så får jag skriva ett manifest om vad det innebär att vara ledare för en hund och sedan sprida det över världen… :)