Jag tycker det är så himla spännande att en av de mest rådande teorierna om hundträning härstammar ur ett missförstånd. Jag talar naturligtvis om dominansteorin.

En snubbe* sitter på 20-talet och studerar sina höns och konstaterar att hönsen är organiserade enligt en viss ordning när de har begärnsat med mat. Det finns en höna som hackar på alla, nästa hackar på alla utom den första, nästa hackar på alla utom de två första och så vidare till den stackare som inte hackar på någon utan blir hackad på av alla. Begreppet hackordning var fött.

Djurforskare världen över gick igång på denna upptäckt och kastade sig ut för att studera djurs sociala organisation. Eftersom hackordning i någon mån anspelar på att det är en fågel vi pratar om så började man istället prata om rangordning. Djur högt upp på rangordningsskalan ansågs vara dominanta och de längre ner subdominanta.**

Efter flera årtionden av forskning som på olika sätt bekräftade dominansteorin började den ifrågasättas på 60-talet.

Och det är här missförståndet kommer in i bilden. Eller missen kanske man ska kalla det. Eller varför inte kalla det en forskarblunder? För nu kom man på att nästan alla studier var gjorda på djur i fångenskap eller djur som hade begränsade resurser av olika anledningar. Hoppsan! Lite brister i den forskningen eller?!?

Etologen och forskaren Per Jensen skriver: ”Mycket på grund av att det är relativt enkelt att studera dominans inom grupper med begränsad resurstillgång, har man förbisett många andra faktorer i flockens dynamik.
Rangordningen är ju en frånstötande faktor – den bidrar till att hålla individer så långt från varandra att aggression inte ska behöva uppstå. Man inser förmodligen lätt att det måste finnas ännu starkare och mer betydelsefulla attraherande faktorer. Annars skulle inte djur leva i flock.”

Från att ha trott att djur organiserar sig utifrån denna aggressiva teori om dominans har vetenskapen istället upptäckt att flockdjurens relationer snarare verkar vara vänskapliga och till och med ömsinta!

Etologiprofessor Per Jensen hävdar dessutom att vi har gjort om hunden så mycket att vi inte kan jämföra den hur som helst med vargen.***

Åh, det är verkligen dags för ett paradigmskifte i hundmänniskovärlden! Det är dags att ifrågasätta rådande ordning och på allvar bryta de normer som råder kopplat till dominans och aggressivitet i relationen hund och människa.

En annan framstående forskare som gärna diskuterar dominansbegreppet och som bland annat säger ”alfasyndromet är helt ute” är vargforskaren Runar Naess.

Och för er som vill ha mer på fötterna, som vill inspireras och lära, så rekommenderar jag följande seminarie, arrangerat av Canis-kollegorna på avdelning Halland:

EN HELDAG MED NORDENS FRÄMSTA VARGFORSKARE:

Runar Næss kommer till Halland den 8 maj!

•Dagen kommer innehålla:
–Myter och fakta om varg –vad vet vi idag som vi inte visste igår?
–Flockdynamik –hur fungerar flocken hos varg och hos hund. Är det någon skillnad?
–Dominans och ledarskap –det är inte alltid som du tror…
–Rädsla och osäkerhet –varför är det orsaken till de flesta beteendeproblem?
•Var: Medborgarhuset i Tvååker
•När: Söndagen den 8/5 klockan 9.00 –17.00
•Pris: 450 kr/person
•Anmälan : Senast 23/4 via hemsidan www.gladjeklick.se alternativt 070-358 11 09 (Magnus) eller 070-370 81 51 (Ann-Sofie).

 

*norske psykologen Thorleif Schelderup-Ebbe
** etologiprofessor Per Jensen, Hundsport ochHundMagazinet (nr 1-2 2003).
*** Per Jensens braiga föredrag inspelat på Adventure Dog 2010:
http://urplay.se/162012

Mer av Per Jensen:

http://www.dogma.nu/artiklar/den-missuppfattade-dominansen
http://ghk.hundkontakt.se/Jensen-dominans.htm