På kursen med Siv jobbade vi en hel del med fotgåendet förstås. Det absolut bästa jag kan göra just nu för att få en tight och bra position är:

1. Gå mycket åt höger.

2. Göra många vänstersvängar.

3. Belöna och bekräfta rätt position med omvänt lockande.

4. Gå långsamt.

Underförstått för alla de här punkterna är förstås att på olika sätt få fram rätt position för att kunna belöna den. Sista punkten måste jag variera med att försöka gå snabbare hela tiden, och jag behöver också variera med att plötsligt gå en längre sträcka. Men Tassla har börjat fatta nu och rätar ofta in sig själv vid min sida, det är bra. Min största utmaning här är att hålla på kriterierna. Sivs kriterier var (med rätta) mycket hårdare än mina.
En kort, kort film på lite av träningen: