Vad vi pratar om på promenaderna

Tottes träning just nu sker på promenaderna. Skulle jag inte träna honom på promenaderna så skulle han fort bli ”förvildad”, omöjlig att få kontakt med och han skulle göra en massa saker som jag inte är intresserad av att han gör. Till exempel spåra vilt och maniskt gräva efter sork. Jag vill att Totte ska hålla ordning på mig mycket mer än vad han tidigare har gjort och jag vill också att han ska fråga mig mycket mer än vad han har gjort. När jag säger att han ska fråga mig så menar jag att han ska ta kontakt i alla möjliga situationer och ställa frågor som till exempel: ”Var är du?”(Han vänder sig om för att kolla så att jag är med på promenaden – jag belönar.) ”Och nu då?” (Han kollar med mig vilken stig vi ska ta och jag väljer – jag pekar och låter honom springa vidare alternativt går fram till honom, belönar och pekar sedan.) ”Hur e´läget?” (Han kommer in spontant och kollar så jag också har det bra på promenaden, som en tyst inkallning – dvs jag säger inget för att han ska komma in. Jag belönar.) Till det kommer skvallrandet. Då vill jag att han ska säga: ”Matte kolla, en hund!” (Han stannar och tittar på hunden men vänder sedan och kommer upp vid min sida – jag belönar – och går...

Read More