Mer dirigeringsapportering

I mitt förra inlägg om dirigeringsapportering skrev jag ju att det hitintills gått lekande lätt att lära in men att jag var lite osäker på hur jag skulle kvalitetssäkra momentet (det vill säga tillföra störningar och svårigheter...

Läs mer