Redan vid första passet dag 1 upptäckte jag att det kändes som för kort tid att bara köra tre pass x tre minuter, så jag körde alla sex på raken. (Hade först tänkt köra två korta pass per dag). Det är 18 minuters effektiv träning, inte så länge med andra ord. Mellan varje pass vilade Totte några minuter på sin filt medan jag skrev ner vad som hände och när.

Nummer ett just nu är ju att Totte ska fatta att pip leder till paus, det vill säga ingen träning, och det innebär ju att belöningen inte är inom räckhåll just då. Jag tror inte att han har fattat det än men däremot verkar han bli lugnare (och piper mindre – och fram för allt lägre – se längre ner i texten) av (gissar jag) två andra skäl:

1. Han blir lugn av att jag, när jag pausar honom, klappar honom på bröstet en stund.

2. Han blir lugn av att han förstår vad vi tränar. Jag gör ju samma kedja varje gång och han har med andra ord möjlighet att känna igen sig.

Dessa två upptäckter är ju knappast överraskande, det här har jag konstaterat förut, så det är en bekräftelse helt enkelt. Fast jag kan ju inte helt säkert VETA varför han blir lugn och piper mindre just nu – jag kan bara konstatera att det blir han och det är huvudsaken.

Så här ser kedjan ut som jag kör de första fem dagarna:

Jag börjar en minut med stimuluskontroll av några (alla eller nästan alla) av följande beteenden: Sitt, ligg, stå, snurra, samt sitt upp. Jag håller på med detta i en minut.

Därefter tränar vi platsliggning vilket inte är särskilt avancerat, vi har bara kommit till att jag vet hur han ska ligga när han ligger ner och så försöker jag kvalitetssäkra det, dvs länga tid och störa. (Han ska ligga platt med hakan i backen mellan frambenen som är lite utåtvinklade och bakbenen längs med kroppen, med samma vikt på båda sidorna av kroppen). Detta gör vi i 30 sekunder.

Efter det är det dags för frivilligt backande. Ett moment som jag inte tränat på länge och som jag vill länga antal steg på. Det tränar vi i 30 sekunder.

Slutligen tränar vi frivilliga skiften från ligg till stå i 1 minut.

Kedjan ser alltså ut så här:

1. Stimuluskontroll (1 min)
2. Platsliggning (30 sek)
3. Frivilliga backande (30 sek)
4. Frivilliga skiften stå från ligg (1 min)

Den första dagen fick jag fyra pip redan under första treminuterspasset och alla fyra var under stimuluskontrollträningen. Jag kom inte längre än till den.

Pass två kom pipen först på moment 3, backandet, och jag fick aldrig fram något backande. Två pip sammanlagt.

Pass tre hade också två pip, båda på stimuluskontrollträningen.

Pass fyra hade två pip, ett i slutet av moment 1 och ett vid backandet.

Pass fem hade jag ett pip, återigen i moment 1. Nu hann jag börja jobba med sista momentet också.

Pass sex var nästan en kopia av pass fem; pip i moment ett och hann jobba med sista momentet.

Det här är ju ingen vetenskap, och jag vet inte om jag någonsin kommer får svar på VARFÖR han piper mindre. Men om det fortsätter att utvecklas åt rätt håll kan jag ju konstatera att det som skiljer sig från min tidigare anti-pipträning är att jag aldrig brutit varje gång och inte heller tagit någon strukturerad paus de gånger jag har brutit.

Men jag mäter ju inte allt i den här träningen… Tex hur ser mina kriterier ut vid varje enskilt pass? Hur många klick? Vilka kommandon verkar han ha svårare för och vilka har jag med i det enskilda passet? Vilka belöningar har jag?

Belöningarna antecknar jag i och för sig men det andra kan jag inte hålla i huvudet och skriva ner.

Det går inte heller att dra några egentliga slutsatser redan nu, efter två dagar, men det ska bli intressant att se hur det fortsätter.

Jag har också upptäckt att det är SKITSVÅRT att bryta vid varje pip! Det kommer nämligen små, korta ibland lite väsande pip som är så korta att innan de når min hjärna så jag kan reagera och ta en paus så har det gått flera sekunder. Det innebär att jag bryter rätt så långt EFTER pipet. Vid första passet släppte jag igenom tre -fyra sådana pip fast jag inte alls hade tänkt det. Andra dagen släppte jag igenom hela fem. Jag hade femton pip första dagen och elva andra passet, men då var det alltså fem pip av dem som var så små att jag knappt hörde dem under andra passet… Dessa två dagar har pipen alltså minskat lite men fram för allt  i styrka :).

Ska bli kul att se hur det här utvecklas!