Hanna och working kelpien Casey tränar upp "attackförmågan" i leken

Hanna och working kelpien Casey tränar upp ”attackförmågan” i leken