Den som väntar på något gott...

Den som väntar på något gott…