Jaha, detta är alltså dagens frukost?

Jaha, detta är alltså dagens frukost?