Lisbeths ena hund placerade sig med utsikt över planen