Mångsysslarens Elegante Elliot, tre veckor.

Mångsysslarens Elegante Elliot, tre veckor.