Mia testar om Lyxa fattar kommandot ligg även när matte bär sig så här konstigt åt. Ingen konst alls, tyckte Lyxa!

Mia testar om Lyxa fattar kommandot ligg även när matte bär sig så här konstigt åt. Ingen konst alls, tyckte Lyxa!