AK shejpar Kråka att stå med alla fyra tassar i lådan.

AK shejpar Kråka att stå med alla fyra tassar i lådan.