Snart är vi där väl?

Jag har aldrig varit där jag är med Tassla med en hund förut. Det är väldigt spännande. Jag vet att alla moment behöver underhållas och arbetas med på olika sätt hela hundens tävlingskarriär men snart tror jag att vi är på ett...

Läs mer