När det gäller vittringen så har vi nu jobbat med urvalet under en lång period. Häromdagen försökte jag göra ett överslag på hur många repetitioner med bara nosfrys som Tassla gjort och om man räknar från början med post-itlappar och tejp så hamnar vi faktiskt på runt 1000 repetitioner (!). Variationerna har bland annat varit fart ut och in, andras doft på de andra pinnarna, andra som lägger ut, på olika ställen i olika miljöer och med olika störningar.

På kursen med Siv så påbörjade vi arbetet med att lära Tassla att gripa. Jag tänkte egentligen inte börja med det än, men så kändes det så bra att ha Siv med när jag skulle börja, så jag gjorde det ändå.

De första passen växlade vi jättemycket mellan att belöna för att hon grep pinnen när jag tagit i den och att hon bara fortsatte att frysmarkera. Bästa sättet att få henne att lyfta var att 1, låta henne nosmarkera och 2, belöna för att jag sedan 3, lyfte pinnen lite och lade ner den igen vilket 4, ledde till att hon då lyfte.

Ganska fort fattade hon att om jag inte klickade för att hon nosmarkerade så skulle hon lyfta.

Och sedan gick det fortare och fortare. Fast fortfarande markerar hon med nosen först innan hon griper.

Jag hjälper ju henne massor genom att luta mig framåt osv men alla sådana extrasignaler tar jag bara bort en efter en tills  jag kan ställa mig upp igen. I fjärde och sista passet har jag ju kunnat ta bort signalen att jag lyfter upp pinnen till exempel, så det har gått rätt fort ändå. Duktigt Trassel!