Att gå kurs betyder allt

Man bör gå på kurs! Alltså, det gör allt för min träningsmotivation. Att få nya kunskaper, sätta upp nya mål och prova mina färdigheter! Och inte minst att få träffa likasinnade – klickermänniskor där ramarna för träningen...

Läs mer